O nama Usluge Kontakt

Usluge koje pružamo

Osnivanje

• osnivanje doo • registracija preduzetnika
• otvaranje udruženja
• pomoć pri izboru odgovarajuće pravne forme
• stručni saveti i podrška prilikom osnivanja
• izrada kompletne dokumentacije za osnivanje   preduzeća

Računovodstvo

• vođenje glavne knjige
• vođenje analitičkih evidencija
• obračun poreza na dodatu vrednost
• vođenje poreskih evidencija
• popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava
• robno knjigovodstvo • evidencija proizvodnje
• izrada finansijskih izveštaja
• izrada izveštaja o transfernim cenama
• izradu periodičnih internih bilansa

Kadrovsko poslovanje

• obračun zarada i pripadajućih doprinosa
• vođenje evidencije zaposlenih
• izrada ugovora o radu, rešenja o godišnjim   odmorima itd.
• prijava/odjava radnika

Ostali poslovi

• usluge elektronskog platnog prometa po   instrukcijama klijenta
• priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih   pozajmica
• izradu statistike finansijskih računa
• obračun kamata
• izradu predloga kompletnog rešenja vašeg   računovodstva
• izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka   povezanih sa računovodstvom
• informisanje klijenata o aktuelnim promenama   zakonskih propisa